Schunk Logo Globus Navigation

Suzhou Plant

Schunk Carbon Technology (Suzhou) Co., Ltd.

No.389 Panlong Road,
Wujiang Economic & Technological Development Zone,
Wujiang, Suzhou, Jiangsu, 215200 P. R. China

E-Mail: sales@schunkchina.com

Shanghai Branch

Schunk Carbon Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Regent sunlight building, No.19
Wuning Road,Shanghai 200042, P.R.China

Tel: +86(0)21 6230 9722
Fax: +86(0)21 6230 9723

Guangzhou Branch

Schunk Carbon Technology (Suzhou) Co., Ltd.

Room 3909-10, Tower B,
China Shine Plaza, No.3-15 Linhe Road West,
Tianhe District, Guangzhou 510610, P. R. China